• Γεωργίου Μπουζιάνη 4
  • nito@nito.gr
  • Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 17:00

Adhom Jonam

Project Manager

Turka Pruda

CEO, Co-Founder

Jonathom Dan

Executive officer

Munia Ankor

Co-Founder

Robi Parsi

Senior Developer