• Γεωργίου Μπουζιάνη 4
  • nito@nito.gr
  • Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 17:00
Thumb Thumb

39 χρόνια εμπειρίας

Υπηρεσίες - Υποστήριξη IT

Με κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών στον χώρο της πληροφορικής. Η δραστηριότητα της εταιρίας εκτείνεται, τόσο στο Hardware όσο και στο Software, με ποικίλες εφαρμογές.

  • Υποστήριξη

    Εφαρμογές λογισμικού

  • Υπηρεσίες

    Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

signature
Nito
NITO Συστηματική
Shape
IT Λύσεις

Για την επιχειρησή σας

Ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς σε εξειδικευμένους και μη τομείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.
Παραγωγή εφαρμογών πρόσβασης σε επιχειρηματικά δεδομένα και πληροφορίες μέσω του Internet, καθώς και ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων στις τηλεπικοινωνίες.

Video Showcase
Πρωτοπορία

Πρωτοπόρος στο είδος της είναι ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν με την τεχνολογία των δικτύων υπολογιστών.

Ασφάλεια

Καινοτομικές λύσεις hardware (servers, workstations, κάμερες ασφαλείας κ.λ.π.) στους πελάτες ώστε να καλύπτεται όλο το εύρος των επιχειρησιακών ευκαιριών.

Cloud δεδομένα

Ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς σε εξειδικευμένους και μη τομείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.

Backup & Recovery

Παραγωγή εφαρμογών πρόσβασης σε επιχειρηματικά δεδομένα και πληροφορίες μέσω του Internet, καθώς και ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων στις τηλεπικοινωνίες.