• Γεωργίου Μπουζιάνη 4
  • nito@nito.gr
  • Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 17:00

NiTOERGANH COMMERCIAL

Commercial Starter (Εμπορική Διαχείριση)

NTCOM_001

Εφαρμογή λογισμικού για μικρές επιχειρήσεις που καλύπτει τις βασικές πτυχές της εμπορικής λειτουργίας των πωλήσεων, με τις βασικές επιλογές της ενότητας των αποθηκών & συναλλασσομένων.
Χαρακτηριστικά: Αριθμός Εταιρειών (1 εταιρεία), Αποθηκευτικοί χώροι, Συντήρηση Ειδών, Υποκαταστήματα, Παράλληλοι κωδικοί Ειδών, Πωλήσεις, Συντήρηση συναλλασσομένων, Διαβίβαση myData.

Commercial Express (Εμπορική Διαχείριση)

NTCOM_002

Εφαρμογή λογισμικού για μικρές επιχειρήσεις που καλύπτει τις βασικές πτυχές της εμπορικής λειτουργίας των πωλήσεων & παραγγελιοληψίας, με τις βασικές επιλογές της ενότητας των αποθηκών & συναλλασσομένων.
Χαρακτηριστικά: Αριθμός Εταιρειών (1 εταιρεία), Αποθηκευτικοί χώροι, Συντήρηση Ειδών, Υποκαταστήματα, Παράλληλοι κωδικοί Ειδών, Πωλήσεις, Παραγγελιοληψία, Συντήρηση συναλλασσομένων, Διαβίβαση myData.

Commercial Basic (Εμπορική Διαχείριση)

NTCOM_003

Εφαρμογή λογισμικού για μικρές επιχειρήσεις που καλύπτει τις βασικές πτυχές της εμπορικής λειτουργίας των πωλήσεων και της παραγγελιοληψίας, υποστηρίζοντας παράλληλα τη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων και ειδών, συναλλασσομένων καθώς και του μηχανισμού εισπράξεων της επιχείρησης.
Χαρακτηριστικά: Αριθμός Εταιρειών (1 εταιρεία), Αποθηκευτικοί χώροι, Υποκαταστήματα, Παράλληλοι κωδικοί Ειδών, Πωλήσεις & Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Πελατών, Διαχείριση Αποθηκών, Εισπράξεις, Διαβίβαση myData.

Commercial Standard (Εμπορική Διαχείριση)

NTCOM_004

Εφαρμογή λογισμικού για μικρές επιχειρήσεις που καλύπτει τις βασικές πτυχές της εμπορικής λειτουργίας των πωλήσεων και της παραγγελιοληψίας, των αγορών και παραγγελιοδοσίας, υποστηρίζοντας παράλληλα τη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων και ειδών, συναλλασσομένων καθώς και του μηχανισμού εισπράξεων & πληρωμών της επιχείρησης.
Χαρακτηριστικά: Αριθμός Εταιρειών (1 εταιρεία), Αποθηκευτικοί χώροι, Υποκαταστήματα, Παράλληλοι κωδικοί Ειδών, Πωλήσεις & Παραγγελιοληψία, Αγορές & Παραγγελιοδοσία, Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών, Διαχείριση Αποθηκών, Εισπράξεις – Πληρωμές, Διαβίβαση myData.

Commercial Small Business (Εμπορική Διαχείριση)

NTMOD_005

Εφαρμογή λογισμικού για μικρές επιχειρήσεις που καλύπτει τις βασικές πτυχές της εμπορικής λειτουργίας των πωλήσεων και της παραγγελιοληψίας, των αγορών και παραγγελιοδοσίας, υποστηρίζοντας παράλληλα τη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων και ειδών, συναλλασσομένων καθώς και του μηχανισμού εισπράξεων & πληρωμών της επιχείρησης σε μετρητά, αξιόγραφα και πιστωτικές κάρτες.
Χαρακτηριστικά: Αριθμός Εταιρειών (1 εταιρεία), Αποθηκευτικοί χώροι, Υποκαταστήματα, Παράλληλοι κωδικοί Ειδών, Πωλήσεις & Παραγγελιοληψία, Αγορές & Παραγγελιοδοσία, Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών, Διαχείριση Αποθηκών, Εισπράξεις – Πληρωμές, Διαχείριση Αξιόγραφων, Διαβίβαση myData.

Commercial Professional (Εμπορική Διαχείριση)

NTCOM_006

Εφαρμογή λογισμικού για μεσαίες επιχειρήσεις που καλύπτει τις βασικές πτυχές της εμπορικής λειτουργίας των πωλήσεων και της παραγγελιοληψίας, των αγορών και παραγγελιοδοσίας, υποστηρίζοντας παράλληλα τη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων και ειδών, συναλλασσομένων, την εισπράξεων & πληρωμών της επιχείρησης σε μετρητά, αξιόγραφα και πιστωτικές κάρτες, καθώς επίσης και πάσης φύσεως χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
Χαρακτηριστικά: Αριθμός Εταιρειών (1 εταιρεία), Αποθηκευτικοί χώροι, Υποκαταστήματα, Παράλληλοι κωδικοί Ειδών, Πωλήσεις & Παραγγελιοληψία, Αγορές & Παραγγελιοδοσία, Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών – Χρεωστών – Πιστωτών, Διαχείριση Αποθηκών, Εισπράξεις – Πληρωμές, Διαχείριση Αξιόγραφων, Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, Διαβίβαση myData.

Commercial Ultimate (Εμπορική Διαχείριση)

NTCOM_007

Εφαρμογή λογισμικού με πληθώρα δυνατοτήτων Εμπορικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, καθώς επίσης διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων/αποθεμάτων και συναλλασσομένων.
Χαρακτηριστικά: Διαχείριση Αποθήκης (απεριόριστοι αποθηκευτικοί χώροι), Υποκαταστήματα, Παράλληλοι Κωδικοί, Χρώμα & Μέγεθος, Sets, Παρτίδες, Serial Numbers, Πωλήσεις, Αγορές, Διαχείριση Λιανικής, Διαχείριση Συναλλασσομένων, Ξένο Νόμισμα (Διεθνείς Συναλλαγές), Κοστολόγηση Εισαγωγών & Εξαγωγών, Τιμολογιακές Πολιτικές, Γενική Λογιστική ή Έσοδα – Έξοδα, Πάγια, Εισπράξεις – Πληρωμές, Αξιόγραφα, Χρεοπιστώσεις, Χρηματικοί & Τραπεζικοί Λογαριασμοί – Ταμεία & Εμβάσματα, Συμψηφισμοί Συναλλασσομένων, Αντιστοιχήσεις – Open Item, Πληθώρα οικονομικών αναφορών, Διαβίβαση, Λήψη, Συμφωνίες myData.

Commercial Enterprise (Εμπορική Διαχείριση)

NTCOM_008

Εφαρμογή λογισμικού με πληθώρα δυνατοτήτων Εμπορικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, καθώς επίσης διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων/αποθεμάτων και συναλλασσομένων, παρακολούθηση δαπανών & διαχείρισης παραγωγής.
Εφαρμογή λογισμικού με πληθώρα δυνατοτήτων Εμπορικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, καθώς επίσης διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων/αποθεμάτων και συναλλασσομένων, παρακολούθηση δαπανών & διαχείρισης παραγωγής.