• Γεωργίου Μπουζιάνη 4
 • nito@nito.gr
 • Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 17:00

Τομέας πωλήσεων

 • Πρωτοπόρος στο είδος της είναι ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν με την τεχνολογία των δικτύων υπολογιστών.
 • Καινοτομικές λύσεις hardware (servers, workstations, κάμερες ασφαλείας κ.λ.π.) στους πελάτες ώστε να καλύπτεται όλο το εύρος των επιχειρησιακών ευκαιριών.
 • Προνόηση για την κάλυψη μελλοντικών τάσεων και προκλήσεων στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Tομέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης & υποστήριξης

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την βέλτιστη αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των πελατών και την ουσιαστικότερη εκμετάλλευση της επένδυσης τους.
 • Εκπαίδευση των πελατών στη χρήση των προϊόντων της εταιρίας αλλά και του λογισμικού συστήματος (systemsoftware).
 • Τεχνική υποστήριξη των παρεχόμενων ολοκληρωμένων λύσεων.

Tομέας ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού

 • Ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς σε εξειδικευμένους και μη τομείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.
 • Παραγωγή εφαρμογών πρόσβασης σε επιχειρηματικά δεδομένα και πληροφορίες μέσω του Internet
 • Ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων στις τηλεπικοινωνίες.