• Γεωργίου Μπουζιάνη 4
  • nito@nito.gr
  • Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 17:00

NiTOERGANH ΧΡΗΣΤΕΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Accounting Advanced (Γενική Λογιστική)

NTMC_001

Ετήσια Σύμβαση

Accounting Advanced (Έσοδα – Έξοδα & Λογιστική)

NTMC_002

Ετήσια Σύμβαση

Accounting Advanced (Έσοδα – Έξοδα)

NTMC_003

Ετήσια Σύμβαση

Accounting Basic (Γενική Λογιστική)

NTMC_004

Ετήσια Σύμβαση

Accounting Basic (Έσοδα – Έξοδα & Λογιστική)

NTMC_005

Ετήσια Σύμβαση

Accounting Basic (Έσοδα – Έξοδα)

NTMC_006

Ετήσια Σύμβαση

Accounting Light (Γενική Λογιστική)

NTMC_007

Ετήσια Σύμβαση

Accounting Light (Έσοδα – Έξοδα & Λογιστική)

NTMC_008

Ετήσια Σύμβαση

Accounting Light (Έσοδα – Έξοδα)

NTMC_009

Ετήσια Σύμβαση

Accounting Standard (Γενική Λογιστική)

NTMC_010

Ετήσια Σύμβαση

Accounting Standard (Έσοδα – Έξοδα & Λογιστική)

NTMC_011

Ετήσια Σύμβαση

Accounting Standard (Έσοδα – Έξοδα)

NTMC_012

Ετήσια Σύμβαση

Commercial Basic (Εμπορική Διαχείριση)

NTMC_013

Ετήσια Σύμβαση

Commercial Small Business (Εμπορική Διαχείριση)

NTMC_017

Ετήσια Σύμβαση

Commercial Enterprise (Εμπορική Διαχείριση)

NTMC_014

Ετήσια Σύμβαση

Commercial Express (Εμπορική Διαχείριση)

NTMC_015

Ετήσια Σύμβαση

Commercial Professional (Εμπορική Διαχείριση)

NTMC_016

Ετήσια Σύμβαση

Commercial Small Business (Εμπορική Διαχείριση)

NTMC_017

Ετήσια Σύμβαση

Commercial Standard (Εμπορική Διαχείριση)

NTMC_018

Ετήσια Σύμβαση

Commercial Starter (Εμπορική Διαχείριση)

NTMC_019

Ετήσια Σύμβαση

Commercial Ultimate (Εμπορική Διαχείριση)

NTMC_020

Ετήσια Σύμβαση

MRP IΙ

NTMC_021

Ετήσια Σύμβαση

myData

NTMC_022

Ετήσια Σύμβαση

Payroll (Μισθοδοσία απεριόριστοι εργαζόμενοι)

NTMC_023

Ετήσια Σύμβαση

Payroll (Μισθοδοσία έως 100 εργαζόμενοι)

NTMC_024

Ετήσια Σύμβαση

Payroll (Μισθοδοσία έως 20 εργαζόμενοι)

NTMC_025

Ετήσια Σύμβαση

Payroll (Μισθοδοσία έως 250 εργαζόμενοι)

NTMC_026

Ετήσια Σύμβαση

Payroll (Μισθοδοσία έως 50 εργαζόμενοι)

NTMC_027

Ετήσια Σύμβαση

Serial Numbers

NTMC_028

Ετήσια Σύμβαση

Sets

NTMC_029

Ετήσια Σύμβαση

Αναλυτική Λογιστική

NTMC_030

Ετήσια Σύμβαση

Αξιόγραφα

NTMC_031

Ετήσια Σύμβαση

Απαιτήσεις Αποθεμάτων MRP I

NTMC_032

Ετήσια Σύμβαση

Απαλλακτικό ΦΠΑ

NTMC_033

Ετήσια Σύμβαση

Αποθήκες

NTMC_034

Ετήσια Σύμβαση

Γενική Λογιστική

NTMC_035

Ετήσια Σύμβαση

Διακανονισμοί

NTMC_036

Ετήσια Σύμβαση

Έργα

NTMC_037

Ετήσια Σύμβαση

Έσοδα - Έξοδα

NTMC_038

Ετήσια Σύμβαση

Εσωλογιστική Κοστολόγηση

NTMC_039

Ετήσια Σύμβαση

Κέντρα Κόστους

NTMC_040

Ετήσια Σύμβαση

Κοστολόγηση Εισαγωγών - Εξαγωγών

NTMC_041

Ετήσια Σύμβαση

Ξένο νόμισμα (Διεθνείς Συναλλαγές)

NTMC_042

Ετήσια Σύμβαση

Πάγια

NTMC_043

Ετήσια Σύμβαση

Παραγωγή

NTMC_044

Ετήσια Σύμβαση

Παραγωγοί (Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγών , Ομάδων , Συνεταιρισμών)

NTMC_045

Ετήσια Σύμβαση

Παρτίδες

NTMC_046

Ετήσια Σύμβαση

Πελάτες /Προμηθευτές

NTMC_047

Ετήσια Σύμβαση

Πελάτες

NTMC_048

Ετήσια Σύμβαση

Προμηθευτές

NTMC_049

Ετήσια Σύμβαση

Συνεργείο

NTMC_050

Ετήσια Σύμβαση

Τιμολόγηση Αγορών

NTMC_051

Ετήσια Σύμβαση

Τιμολόγηση Πωλήσεων

NTMC_052

Ετήσια Σύμβαση

Τιμολόγηση

NTMC_053

Ετήσια Σύμβαση

Τιμολογιακές πολιτικές

NTMC_054

Ετήσια Σύμβαση

Χρώμα - Μέγεθος

NTMC_055

Ετήσια Σύμβαση

Πακέτο 1 Χρήστης (επιπλέον)

NTUL_001

Πακέτο 5 Χρήστες (επιπλέον)

NTUL_002

Πακέτο 10 Χρήστες (επιπλέον)

NTUL_003

Πακέτο 15 Χρήστες (επιπλέον)

NTUL_004

Πακέτο 20 Χρήστες (επιπλέον)

NTUL_005

Πακέτο 25 Χρήστες (επιπλέον)

NTUL_006

Πακέτο απεριόριστων χρηστών

NTUL_007